Wyłączenia w OC pośredników nieruchomości

Każda osoba, która wykonuje zawód pośrednika nieruchomości musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu będziemy mogli zabezpieczyć swoje interesy na wypadek wystąpienia szkód w stosunku do klientów, będących efektem naszych działań związanych z obrotem nieruchomościami. Musimy mieć jednak świadomość, że ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami nie obejmują wszystkich szkód – warto zatem dowiedzieć się jakie szkody podlegają wyłączeniu.

Pośrednicy nieruchomości powinni się ubezpieczyćPrzede wszystkim OC pośredników nieruchomości nie obejmuje szkód polegających na zapłacie kar umownych oraz na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, szkód wyrządzonych małżonkowi oraz osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu. Ponadto obowiązkowe OC pośrednik nieruchomości (więcej informacji tutaj https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe) nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji lub szkód wyrządzonych w okresie zawieszenia licencji – chyba, że przyczyna szkody miała miejsce w czasie, kiedy ubezpieczony posiadał jeszcze licencję lub nie był zawieszony.

Comments are closed.

Post Navigation