O jakie elementy warto poszerzyć ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami. Dotyczy on osób fizycznych z licencją pośrednika, a także pośredników, którzy nie posiadają licencji, jednak zatrudniają osoby, które tego rodzaju licencją dysponują. Zazwyczaj ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy, a wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 25 000 euro. Musimy mieć jednak świadomość, że OC działalności zapewnia ochronę tylko w najważniejszych sytuacjach, dlatego też warto rozważyć rozszerzenie zakresu ochrony takiego ubezpieczenia.

Nawet pośrednicy nieruchomości muszą posiadać OCMożliwości rozszerzenia takiego ubezpieczenia jest bardzo wiele, niemniej jednak w pierwszej kolejności warto zadbać o zapisy, które zapewnią nam ochronę w razie wystąpienia szkód, które powstały w wyniku znaczących zaniedbań ubezpieczonego – również przez osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Warto również zadbać o to, aby ubezpieczenie pośrednika nieruchomości obejmowało szkody spowodowane umyślnie przez osoby podlegające osobie ubezpieczonej. Ważnym zapisem będzie również tzw. wsteczny okres odpowiedzialności, który zapewnia nam ochronę ubezpieczeniową jeśli zapomnimy o wykupieniu nowej polisy na kolejny rok.

Comments are closed.

Post Navigation