Strona główna

oc_posrednika_nieruchomosci_pionowePośrednik nieruchomości musi się ubezpieczyć

Jeśli zdecydowałeś się prowadzić biuro pośrednictwa nieruchomości to musisz mieć obowiązkową polisę OC. W tej chwili to w zasadzie jedyny wymóg jaki trzeba spełnić do prowadzenia tej działalności. Dlatego warto o nim pamiętać, by działać w zgodzie z prawem i co równie ważne, by posiadać ochronę ubezpieczenia w momencie gdy popełnimy błąd. A o pomyłkę w tym zawodzie nie jest trudno.

Co obejmuje ochrona

Obowiązek reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Zgodnie z rozporządzeniem ochrona zawodowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej wskutek wykonywania przez ubezpieczonego (pośrednika) czynności zawodowych zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części,
  • innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Wykonywanie przez pośrednika opracowań i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości również objęte jest ochroną ubezpieczenia.

Co istotne ochrona ubezpieczenia obejmuje także wszystkich pracowników zatrudnionych w biurze. Obecnie w standardzie jaki oferują ubezpieczyciele jest także pokrycie tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli najprościej uznanie prze ubezpieczyciela szkody nawet, gdy powstanie w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ile to kosztuje?

Na koszt ubezpieczenie wpływ ma kilka danych zmiennych. Składają się na nie:

  • roczny obrót pośrednika nieruchomości,
  • wysokość sumy gwarancyjnej na jaką się zdecyduje,
  • przynależności do stowarzyszeń,
  • długości nieprzerwanego, bezszkodowego okresu ubezpieczenia.

Obecnie można obliczyć swoją składkę za pomocą kalkulatora w internecie. Początkujący pośrednik zwykle zapłaci więcej i musi się liczyć z wydatkiem ok. 380 zł za rok, przy minimalnej sumie gwarancyjnej 25 tys. euro. Na niższą składkę mogą liczyć osoby obecne w zawodzie od kliku lat. Ich składka przy tej samej sumie gwarancyjnej rozpoczyna się od 190 zł. Nie są to więc zaporowe sumy, które mogłyby stanowić barierę nawet dla rozpoczynających swoją przygodę z nieruchomościami. Tym bardziej, że innych kosztów związanych z dostępem do zawodu nie ma.

Ci którzy posiadają już ubezpieczenie OC powinni pamiętać żeby złożyć wniosek na kolejny rok przed upływem ważności aktualnej polisy. Tylko w ten sposób można zachować zniżki za kontynuację ubezpieczenia i brak szkód skutkujących wypłatą odszkodowania.

oc_posrednika_nieruchomosci_poziome

Jak wybrać sumę gwarancyjną?

Ustawodawca określił minimalną sumę obowiązkowego OC na 25 tys. euro. Na jednego zdarzenie oraz dla wszystkich zdarzeń. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zdecydujesz się na najniższą sumę to w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 25 tys. euro. W przypadku gdy wartość roszczenia przekroczy tę sumę pozostałą cześć pośrednik będzie musiał pokryć z własnego majątku.

Dlatego warto dopasować sumę ubezpieczenia do skali prowadzonego biznesu. Możliwości jej zwiększenia są spore, bo w ubezpieczeniu nadwyżkowym górna suma to 500 tys. euro. Wszyscy ubezpieczyciele pozwalają teraz rozłożyć płatność składki nawet na 12 rat. Musimy jednak pamiętać rozłożenie płatność oznacza trochę wyższą składkę w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego jest to 5-10 proc. więcej niż przy płatności jednorazowej.

Gdzie kupić?

Najszybciej i najtaniej oferują pośrednicy działający przez internet. W wypadku OC zawodowego, gdy zakres jest określony z góry doradztwo agenta jest raczej zbędne. Składkę można obliczyć samemu i wybrać najbardziej pasujący wariant. Złożenie wniosku online to żadna filozofia i trwa maksymalnie 10 minut. W czasach gdy dużą część zakupów robimy przez internet wypełnienie prostego wniosku nikomu nie powinno raczej sprawić kłopotu. A nawet gdy pojawią wątpliwości zawsze może zadzwonić i szybko załatwić sprawę nie tracąc czasu na spotkania. Niektórzy pośrednicy daję też możliwość zawarcia ubezpieczenia przez telefon.

Dlaczego warto?

Po pierwsze działasz zgodnie z prawem.

Po drugie masz ochronę. Prawdopodobieństwo powstania szkody, mimo że pośrednicy nie należą do grupy wysokiego ryzyka, jest bardzo realne.

Po trzecie, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nieruchomości każdy argument ma swoje znaczenie w rywalizacji o klienta. Dlatego opisując swoje usługi warto wspomnieć o tym, że się jest ubezpieczonym.

Dla klienta jest to sygnał, że jego interesy są chronione i że ma do czynienia z profesjonalnym pośrednikiem. Zatem szanse, że to nasza oferta zostanie wybrana rosną.

A przecież zakup nieruchomości dokonuje się maksymalnie kilka razy w życiu. Dla zdecydowanej większości osób, jest to najwyższa suma (zwykle na kredyt) wydana w życiu. Tym bardziej ważne jest by zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa. Podobnie sprawa ma się w wynajmem. Mieszkanie wynajmuje się co najmniej na rok, a jego koszt jest wyższy od raty kredytu pochłania więc największą część miesięcznego budżetu przeciętnego najemcy.

Podsumowując trzeba i warto mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości.