Miesiąc: Sierpień 2016

You are browsing the site archives by month.

Aktywność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Autor zdjęcia: docoverachiever

Wykonujący swoje czynności zawodowe pośrednik w obrocie nieruchomościami musi posiadać stosowne ubezpieczenie. Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, bowiem stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samego pośrednika jak i osób na rzecz których wykonuje on swoje czynności zawodowe. Istotą polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest, scedowanie finansowej odpowiedzialności pośrednika w obrocie nieruchomościami na towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego polisa owa została wykupiona. Continue Reading →