Miesiąc: Lipiec 2013

You are browsing the site archives by month.

Rola i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

W obrocie nieruchomościami pracuje wielu pośredników

Pośrednikiem najczęściej nazywamy osobę, która jest odpowiedzialna za transakcję między dwiema, lub więcej stronami. Jest to profesja dochodowa, ponieważ człowiek taki pobiera całkiem pokaźną prowizję od każdej ze stron. Oczywiście jej wysokość zależna jest od tego, co jest przedmiotem transakcji. Najczęściej jednak mówimy tutaj o nieruchomościach. Przy zawieraniu stosownych umów, dotyczących handlu nieruchomościami obowiązują pewne kruczki prawne i dlatego wszystko musi się odbywać w myśl obowiązującego prawa. I tak istnieje coś takiego, jak odpowiedzialność cywilna. Dotyczy ona ubezpieczeń tak dobrowolnych, jak i obowiązkowych. Obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości (https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe) to nic innego jak po prostu ubezpieczenie pośrednika nieruchomości, którego wymaga się od takiego człowieka, kiedy posiada on licencję pozwalającą na uprawianie mu zawodu. Możemy skorzystać z oferty osoby, która pośredniczy w transakcji i nie posiada licencji, ale wówczas w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących natury majątkowej, czy finansowej nie możemy dochodzić praw uwarunkowanych umową, względem pośrednika, gdyż osoba taka może nie posiadać ubezpieczenia i uzyskanie rekompensaty będzie wówczas stanowić pewien kłopot, co może tez odłożyć się w czasie. Continue Reading →

Zakres ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami

Pośrednik nieruchomości posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC

Każda osoba posiadająca licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami ma obowiązek wykupienia polisy, która będzie odpowiednio zabezpieczała interesy zarówno ubezpieczonego, jak i jego klientów. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika – osoby fizycznej, która posiada licencję na wykonywanie takiego zawodu lub też osób, za które pośrednik ponosi odpowiedzialność – za szkody, jakie zostały wyrządzone w wyniku działań lub zaniechania ubezpieczonego. Szkody te muszą być oczywiście związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Continue Reading →